แหศล59

 

ประมวลภาพโอกาสวันแห่ศีลมหาสนิท
โดยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรงเป็นประธานในพิธี
 วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1959

 

 

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1959