วัดประจำอารามพระหฤทัย (คลองเตย)

 

 

ที่อยู่ : 94 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 0-2249-9198,0-2671-7788,0-2671-9670,0-2671-1543

จิตตาธิการ : คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

พักประจำ : คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ

                 : คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์

ตารางมิสซา วันอาทิตย์  ไทย 07.00 น.,09.00 น.

วันธรรมดา : ไทย 06.00 น., เสาร์ 07.00 น.
 

 

 

 

 

วัดประจำอารามคาร์แมล (กรุงเทพฯ)

 

 

ที่อยู่ : 14 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. : 0-2233-6056,0-2631-0203

โทรสาร : 0-2631-1475

จิตตาธิการ : คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ ไทย 07.00 น.,17.00 น. อวยพรศีลมหาสนิท

วันธรรมดา : ไทย 06.00 น.
 

 

 

 

 

วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

 

ที่อยู่ : 7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. : 0-2233-3832,0-2234-0561,0-2631-0084 ถึง 5

โทรสาร : 0-2236-1957

จิตตาธิการ : คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ ไทย 07.15น.

วันธรรมดา :
ไทย 06.20 น.
 

 

 

 

 

วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

 

 

ที่อยู่ : 75 ม.4 ซ.แบริ่ง สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. : 0-2233-3832,0-2234-0561,0-2631-0084 ถึง 5

ผู้ดูแล : คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ (ติดต่อที่วัดพระกุมารเยซู )

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ ไทย 06.00 น.

วันธรรมดา : ไทย 05.40 น.
 

 

 

 

 

วัดประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (วัดพระจิตเจ้า)

 

ที่อยู่ : 215 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. : 0-2675-5000

โทรสาร : 0-2675-5200,0-2675-5300

ผู้ดูแล : คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ
           และเซอร์เซนต์ปอลฯ  ประจำโรงพยาบาล
 

 

 

 

 

วัดประจำโรงเรียนลาซาล

 

 

ที่อยู่ : 23 ม.7 ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. : 0-2393-3510

โทรสาร : 0-2748-6855

ผู้ดูแล : คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม (ติดต่อวัดพระกุมารเยซู)

ตารางมิสซา วันเสาร์เ็ย็น ไทย (แทนมิสซาวันอาทิตย์ 19.00 น.

วันธรรมดา : ไทย 06.00 น.
 

 

 

 

 

วัดประจำอาคารเซนต์โธมัส

 

 

ที่อยู่ : อาคารเลขที่ 122/10 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. : 0-2681-3834,0-2681-3836

โทรสาร : 0-2681-3835

ผู้ดูแล : คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ ไทย  09.00 น.

วันธรรมดา : ไทย 06.00 น. วันเสาร์ 07.00น.
 

 

 

 

 

วัดประจำโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (วัดมารีสวรรค์)

 

ที่อยู่ : 18/95 ม.1 ถ.สรงประภา แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. : 0-2566-1555,0-2928-2565 ถึง 9

บ้านพักซิสเตอร์ : 0-2566-1448,0-2566-1606
 
โทรสาร : 0-2566-1453

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธนากร เลาหบุตร

ตารางมิสซา วันอาทิตย์  ไทย 09.00 น.

วันธรรมดา : ไทย 06.00 น., เสาร์ 19.30 น.
 

 

 

 

 

วัดประจำบ้านเซเวียร์

 

 

ที่อยู่ : 43 ซ.ราชวิถีึ 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
โทร. : 0-2354-9091 ถึง 4 ,0-2644-9854 ถึง 5,0-2644-5010

โทรสาร : 0-2354-9095

ผู้ดูแล : คุณพ่อสายชล คันยุไล

ตารางมิสซา วันอาทิตย์  ไทย 07.00 น.,09.00 น.,17.00น.

วันธรรมดา : ไทย 18.30 น. ศุกร์ต้นเดือน 06.30 น.
 

 

 

 

 

วัดนักบุญ ยวง บอสโก (วัดดอนบอสโก)

 

 

ที่อยู่ : 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. :
0-2652-9625 ถึง 46

โทรสาร : 0-2255-2291

ผู้ดูแล : คุณพ่อแฟรงค์ เดลอเรนซี

ตารางมิสซา วันอาทิตย์  ไทย 07.00 น.,09.00 น.,18.00น.

วันธรรมดา : ไทย 06.00 น., เสาร์ 06.00 ,18.00 น แทนวันอาทิตย์
                   : วันที่ 24 ทุกเดือน มีมิสซาเวลา 18.00 น.
 

 

 

 

 

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ประจำสำนักงานซาเลเซียน)

 

ที่อยู่ : 210 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. :
0-2731-7100 ถึง 12

โทรสาร : 0-2731-7120

ผู้ดูแล : คุณพ่อยอห์น ตามาโย
 

 

 

 

 

วัดประจำโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 

 

ที่อยู่ : 534 ถ.เพลินจิต แขวงสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. :
0-2252-6316,0-2252-6523 ถึง 4 0-2254-9724

โทรสาร : 0-2255-2023

จิตตาธิการ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม

ตารางมิสซา วันอาทิตย์  -

วันธรรมดา : จันทร์  - ศุกร์ 06.00 น. เสาร์  06.30 น.  ภาษาแต่ละมิสซาขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ผู้มาถวายมิสซา
 

 

 

 

 

วัดประจำอารามคาร์แมล (สามพราน)

 

 

ที่อยู่ : 12/17 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. :
0-3432-1334,0-3428-7899

โทรสาร : 0-3428-7115

จิตตาธิการ : คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ ติดต่อที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ ไทย เวลา 07.00น.

วันธรรมดา ไทย  เวลา06.30น.
 

 

 

 

 

วัดประจำอารามกลาริส กาปูชิน (สามพราน)

 

ที่อยู่ : 25/1 ม.3 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. :
0-2429-0368

จิตตาธิการ : คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
 

 

 

 

 

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (บ้านเณรเล็ก)

 

ที่อยู่ : 2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. :
0-2429-0112 ถึง 5,0-3431-1871,0-3432-2872

โทรสาร : 0-2429-0119

อธิการ คุณพ่อประทีป กีรติพงษ์

รองอธิการ คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

ผู้ช่วยอธิการ
                   คุณพ่อเอกพร นิตโย
                   คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
                   คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร
                   สังฆานุกรสมภพ เรืองวุฒิชนะพีช
 

 

 

 

 

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ (วัดประจำบ้านเซนต์ปอลฯ )

 

ที่อยู่ : ตู้ ป.ณ.33 จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. :
0-3859-3371 ถึง 2

โทรสาร : 0-3859-3371

จิตตาภิบาล คุณพ่อสุนัย สุขชัย
 

 

 

 

 

วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี (วัดประจำศูนย์กลางพระมหาไถ่)

 

ที่อยู่ : 42 ม.4 รามคำแหง 184 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. :
0-2518-0320 ถึง 9 ต่อ 316

โทรสาร : 0-2518-0334

ู้เจ้าอาวาส คุณพ่อมีชัย อุดมเดช

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อเลโอ แทรวิส
                           คุณพ่อ George Okoroigwe
                           คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนาวุฒิ
 

 

 

 

 

วัดแม่พระรับสาส์นและกลุ่มคริสตชนเขตปริมณฑล (วัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก)

 

ที่อยู่ : 682 หมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. :
0-2300-4543 ถึง 52 ,0-2300-4553 ถึง 62

โทรสาร : 0-2300-4563

จิตตาภิบาล คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์
                   บราเดอร์อำนวย ยุ่นประยงค์

ตารางมิสซา วันอาทิตย์  ไทย 08.30 น.,อังกฤษ 10.00 น.

วันธรรมดา : อังกฤษ 17.00 น.
 

 

 

 

 

วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต และกลุ่มคริสตชนเขตปริมณฑล

 

ที่อยู่ : ถ.บางนา-ตราด ก.ม.26 กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
 
โทร. :
0-2723-2222

โทรสาร : 0-2707-0395

จิตตาธิการ : บราเดอร์อำนวย ยุ่นประยงค์

มิสซาวันอาทิตย์ อังกฤษ 17.00 น. (วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต)

วันธรรมดา อังกฤษ 17.00น. (ที่วัดน้อยบุญราศีมารีหลุยส์ ตรีเชต์ อยู่ในบริเวณมหาลัยอัสสัมชัญ
สุวรรณภูมิ)