ประมวลภาพพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2009

Thumbnail Image Table
DSC_4404
6/5/2552 18:32:32

Size (KB)  :  172 KB
DSC_4411
6/5/2552 18:32:33

Size (KB)  :  178 KB
DSC_4412
6/5/2552 18:32:33

Size (KB)  :  186 KB
DSC_4421
6/5/2552 18:32:33

Size (KB)  :  174 KB
DSC_4433
6/5/2552 18:32:34

Size (KB)  :  178 KB
DSC_4466
6/5/2552 18:32:34

Size (KB)  :  136 KB
DSC_4482
6/5/2552 18:32:35

Size (KB)  :  155 KB
DSC_4496
6/5/2552 18:32:35

Size (KB)  :  157 KB
DSC_4507
6/5/2552 18:32:36

Size (KB)  :  144 KB
DSC_4525
6/5/2552 18:32:36

Size (KB)  :  150 KB
DSC_4530
6/5/2552 18:32:36

Size (KB)  :  132 KB
DSC_4547
6/5/2552 18:32:37

Size (KB)  :  144 KB
DSC_4555
6/5/2552 18:32:37

Size (KB)  :  140 KB
DSC_4569
6/5/2552 18:32:38

Size (KB)  :  128 KB
DSC_4572
6/5/2552 18:32:38

Size (KB)  :  170 KB
DSC_4599
6/5/2552 18:32:38

Size (KB)  :  138 KB
DSC_4613
6/5/2552 18:32:39

Size (KB)  :  168 KB
DSC_4630
6/5/2552 18:32:39

Size (KB)  :  157 KB
DSC_4631
6/5/2552 18:32:40

Size (KB)  :  157 KB
DSC_4632
6/5/2552 18:32:40

Size (KB)  :  146 KB
DSC_4633
6/5/2552 18:32:40

Size (KB)  :  144 KB
DSC_4634
6/5/2552 18:32:41

Size (KB)  :  200 KB
DSC_4637
6/5/2552 18:32:41

Size (KB)  :  142 KB
DSC_4638
6/5/2552 18:32:42

Size (KB)  :  141 KB
DSC_4640
6/5/2552 18:32:42

Size (KB)  :  154 KB
DSC_4641
6/5/2552 18:32:43

Size (KB)  :  184 KB
DSC_4642
6/5/2552 18:32:43

Size (KB)  :  109 KB
DSC_4643
6/5/2552 18:32:43

Size (KB)  :  103 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18